Racing Club Záhorák hodnotí preteky v Malackách

Dobrý deň, dovoľujem si touto cestou pozdraviť všetkých priateľov motocyklov a  zhrnúť svoje dojmy z XVIII. ročníka obnovených Cestných pretekov historických motocyklov, ktoré sa uskutočnili 22.9.2013 na mestskom okruhu v Malackách.

Som veľmi rád, že sa tohto podujatia zúčastnilo 90 motocyklov  zo  Slovenska, Čiech i Rakúska. Prevažná časť jazdcov prišla  z Českej republiky. Môj syn Filip sa už sedem rokov pravidelne zúčastňuje motocyklových pretekov v ČR (Hořice, Dvur Králové, Branná, Nepomuk,  Kyjov, Ostrava, Těrlicko …) Počas tejto doby on i celá naša rodina s mnohými českými pretekármi , nadviazala priateľské vzťahy. Po  zverejnení  zámeru usporiadať preteky v Malackách sme počas celej tohtoročnej sezóny v depách v ČR propagovali túto akciu a pozývali (i pri spoločných večerných grilovačkách) českých i rakúskych pretekárov do Malaciek. A som rád, že sa pretekov zúčastnili v tak hojnom množstve. A obzvlášť som rád, že pozvanie prijali a napriek trochu hrboľatej trati nás prišli podporiť i jazdci sajdkári, ktorí v Malackách v minulosti nikdy nepretekali. Po pretekoch ma českí pretekári vyhľadávali a hovorili: „Luboši paráda, diváci supr, viď to jsou Hořice“. Ich spokojnosť je pre mňa veľmi dôležitá.

Už týždne pred samotnými pretekmi som si zisťoval verejnú mienku v Malackách a okolí.

Mal som poznatky, že Malačania sa na preteky tešia.  Starí Malačania hovorili svojim deťom a vnukom, ako Malacky žili cez pretekársky víkend a pripravovali ich na to. A my sme sa pripravovali na ich bezpečnosť ako divákov. Chcem sa poďakovať pánovi Malaníkovi (riaditeľ pretekov) a Milošovi Balážovi (hlavný športový komisár), ktorí si od soboty do zahájenia pretekov s nami prešli trať 18 krát . Za ich pripomienky ohľadom bezpečnosti ďakujem. Vo všetkom  sme im vyhoveli.  Prevažnú časť divákov hodnotím na výbornú a ďakujem im za ich veľkú účasť. Kvôli ich bezpečnosti sme okrem predpísaného počtu traťových komisárov   obliekli ďalších osem ľudí do viest a postavili  na trať  .  Našli sa však i takí diváci, a nebolo ich málo, ktorí si neuvedomovali, že nerešpektovaním pokynov usporiadateľov ohrozovali zdravie svoje i svojich detí, keď ich povykladali na balíky slamy,  alebo postavili pred seba tesne k natiahnutým páskam a ustúpili až po tvrdých ústnych potýčkach.

Na záver sa chcem v skratke  znovu poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia: rodine Bluskových, svojim deťom a ich kamarátom, Slovenskej motocyklovej federácii, Bratislavskému samosprávnemu kraju, mestskému úradu v Malackách, štátnej i mestskej polícii, Zboru hasičskej záchrannej brigády v Malackách, sponzorom,  Petrovi Furianovi, Ivane Blažíčkovej, Broni Gašparovej a desiatkam ďalších dobrovoľníkov, ktorým sa ospravedlňujem za to že  ich všetkých nie je možné menovite uviesť.

Ľubomír Haranta
Predseda RC Záhorák

Komentáre sú uzavreté.

Nástenný kalendár

Fotokniha MotoGP

Kniha na predaj

Kniha na predaj