Grand Prix v Brne bude aj v roku 2015

Dorna a Automotodrom Brno sa dohodli na pokračovaní Grand Prix Českej republiky aj v roku 2015.

Automotodrom Brno informoval spoločnosť Dorna o ťažkostiach získať finančné prostriedky z verejného sektora na rok 2014 a 2015 a to napriek skutočnosti, že tieto finančné zdroje boli niekoľkokrát prisľúbené.
Za týchto okolností Automotodrom požiadal spoločnosť Dorna o možnosť zrušenia Grand Prix 2015, ale Dorna sa domnieva, že zrušenie podujatia MotoGP v Brne by nebolo v záujme Medzinárodnej motocyklovej federácie, tímov, sponzorov a Automotodromu samotného.

Dorna a Automotodrom sa dohodli na pokračovaní existujúcej zmluvy, podľa ktorej sa v roku 2015 Grand Prix Českej republiky bude konať a Automotodrom bude plniť svoje finančné záväzky.
Avšak, tieto podmienky vylučujú pokračovanie 50 rokov dlhej tradície Grand Prix v roku 2016 v nasledujúcich rokoch, ak nebude dosiahnutá dohoda pred 16. augustom 2015, s príslušnými orgánmi a Automotodrom, ktorá zaručí finančnú životaschopnosť Grand Prix dlhodobo.

Zdroj: motogp.com

Komentáre sú uzavreté.

Kniha na predaj